Theo Derksen - fotograaf

van wildernis naar arcadia naar wildernis

from wilderness to arcadia to wilderness

www.theoderksen.com
E-mail

van wildernis naar arcadia naar wildernis


Door de eeuwen heen is onze kijk op de natuur vele malen veranderd. Technologische ontwikkelingen speelden daarbij een belangrijke rol. Onze poging om van de natuur een ‘geschikt’ landschap te maken heeft voor bijna onomkeerbare klimatologische processen gezorgd waar we nu nog amper controle over hebben. Het maakbare lijkt te zijn verdwenen. Bijgevolg ervaren we de natuur weer meer en meer als een bedreiging, als wildernis. Wat de toekomst voor de mens brengt, is onvoorspelbaar en beangstigend.  Arcadia lijkt in ons gezicht te ont-ploffen, alles verschuift, letterlijk en figuurlijk.


Deze fotoserie realiseerde ik dicht bij huis, in de Belgische Ardennen. Daarvoor maakte ik enkel gebruik van de technische mogelijkheden van de digitale camera, meer bepaald de meervoudige belichting.


from wilderness to arcadia to wilderness


Our view on nature has changed several times over the centuries, mainly due to industrial and technological developments. Our attempts to turn the wilderness of nature into “suitable”, man-made landscapes have caused almost irreversible changes in climate, nearly getting beyond our control. The makeable seems to have vanished. As a result nature is increasingly perceived as a threat, as wilderness. What the future has in store for us humans, is unpredictable and frightening. Arcadia seems to be blowing up in our face, everything is shifting, literally and figuratively.


This photo series was created close to home, in the Belgian Ardennes, only making use of the technical options of the digital camera, i.e. multiple exposure.

Theo Derksen  |  Photographer  NVJ

Studio: Capucijnenstraat 21 - A07, 6211RN. Maastricht

M-+31683542294

Copyright © - Theo Derksen.   All rights reserved.


Met dank aan I. Matthys